Labioplasti

Sarkan iç dudak, deri altı dokusunu kaybeden ve kişide sosyal ve cinsel sorunlara neden olan dış dudağı düzleştirir. Labioplasti ile iç dudaktaki sarkıklık ve asimetrilik azaltılarak doğal ve estetik bir görüntü elde edilir. Dış dudaktaki doku kaybı yağ grefti ile değiştirilir ve daha genç görünen bir genital bölge oluşturulur. Labio küçültülmesi olarak ta bilinen labioplasti genital bölge için bir estetik operasyonudur. Hastalar labiaları çok uzun ya da sarkık olduğunda bu ameliyatı isterler. Bazı hastalar dar iç çamaşırı giydiklerinde bundan şikayet ederler.

Labioplasti Kimlere Uygulanır?

Çoğu hasta labia uzunluğunu azaltmak için labioplasti uygular. Eğer uzun ve sarkık vajinal dudak ya da cinsel organ probleminiz varsa labia küçültme işlemi uygulayabilirsiniz. Bazı kadınlarda bu problem doğuştan vardır ancak bazısında doğum sonrası ya da yaşlanma ile oluşur. Vaginal dudakları (mons) yağlı (kilolu) olanlar liposakşın uygulayabilirler.

Prosedürden Sonra Her Şey Normal Görüntü Verip, Normal Hissettirecek Mi?

Evet. Skarlar çok iyi ve doğal deri altına saklanmış durumdadır. Onları yakından fark etmek bile çok zordur. Alanda deri fazlalığı olmadığından his duygusu gelişir.

Labioplasti İyileşmesi Nasıldır?

Labioplastiden sonra biraz rahatsızlık ve şişme olacaktır. Şişmenin %80 ni ilk hafta sonunda inecektir. Kaln kısmıda 6 haftaya kadar geçer. Operasyon sonrası uyulması gerekenler aşağıdaki gibidir;

  • 1 hafta çalışılmayacak
  • İngiliz tuzu (epsom salt) 1 hafta boyunca günlük olarak kullanılır (ıslatma)
  • 4 hafta bıyunca cinsel ilişkiye girilmez
  • 4 hafta sonra normal aktivitelere dönülür

İlk 3-4 gün boyunca şişme görülecektir, ve 2-3 hafta içerisinde yavaş yavaş geçecektir. Birçok hasta cinsel münasebete 2-3 hafta içinde dönebilir.

Tedavi Planı

Türkiye’de kalanlar: 3 gün

Hastanede kalanlar: 1 gün

Operasyon türü: genel anestezi

Refakatçı: gerek yok, hasta kendine bakabilir

Ameliyat süresi: 2-4 saat

 

 

 

Labioplasty

 

The saggy structured inner lips, flat outer lips which have lost their subcutaneous tissues could cause social and sexual problems or the person. The saggy or asymmetric appearance at the inner lips is reduced and an aesthetic and natural appearance is obtained with labioplasty operation. The tissue lost by the outer lips is replaced with fat-graft and a younger looking genital region is obtained.

A Labiaplasty, also known as labia reduction, is an aesthetic surgery for the genitalia, which involves reduction of the labia. Patients request the surgery because their labia either hangs, or appears to be too long. Some patients complain of discomfort when wearing tight undergarments.

 

Who is a candidate for the Labiaplasty procedure?

 

Most patients have the labiaplasty to reduce the length of the labia. If you have long or hanging vaginal lips or genetalia, you can benefit from a labia reduction. Some women have always been this way, whereas others develop the problem after childbirth or as they get older. Those with full fatty mons (vaginal lips) can safely undergo liposuction of that area.

 

Will everything look and feel normal after my procedure?

Yes. The scars are very fine and hidden within natural skin creases. It is very difficult to spot them even up close. Sensation is improved since there are no flaps of extra skin in the way.

 

What is the Labiaplasty recovery like?

After Labiaplasty surgery there will be some discomfort and swelling. You can expect 80% of the swelling to subside by the end of the first week. The remaining swelling should be gone by 6 weeks. The post operative instructions after surgery include the following:

  • one week off of work
  • epson salt soaks daily for one week
  • no sexual intercourse for 4 weeks
  • return to normal activities at 4 weeks

You will have swelling in the first 3-4 days, and it will gradually disappear over the next couple of weeks. Most patients can resume sexual relations in 2-3 weeks.

 

Treatment Plan

Stay in Turkey 3 Days
Stay in Hospital 1 Day
Operation Type General anesthesia
Companion Not needed. Patient can take care of himself.
Surgery Time 2 – 4 Hours